Gasmontage

Tjänster

Vi utför gasinstallationer för industrier, hotell, restauranger och hushåll m.m.

Vi utför också besiktningar för t.ex. skolor

Vi samarbetar med Inspecta och övriga besiktningsföretag när det gäller gasinstallationer. Det gäller t.ex. revisionsbesiktningar och driftprov på gasolcisterner.

Vi har byggt och samarbetat med Räddningstjänsten angående deras övningsanläggningar.

Vi har skaffat rättigheter av Swedac för att få provtrycka med nitrogengas. Vårt cert. nr. är 7540:01.

Vi är auktoriserade av Svenska Gasföreningen sedan 1989.

Vi har idag en butik med depå för AGA-gas med gasol och övriga gaser.

rasterlinjer1a
Svetsning i Gasmontages verkstad.

Svetsning i Gasmontages verkstad.

Gasmontage AB || Arendalsvägen 27 || 434 39 Kungsbacka || Tel 0300-171 78 || e-post gasmontageab@hotmail.com

Gasreglering för Göteborg Energi AB.

Gasreglering för Göteborg Energi AB.

Spisintallation och injustering av gasspis.

Spisintallation och injustering av gasspis.

Större gasanläggning på Sandviks fabrik.

Större gasanläggning på Sandviks fabrik. 2

Större gasanläggning på Sandviks fabrik.

Större gasanläggning på Sandviks fabrik.

Avfackling cisterner AGA

Avfackling cisterner AGA

Fordonsgas Angered

Fordonsgas Angered

Dme gasanläggningar från Piteå till Göteborg

Dme gasanläggningar från Piteå till Göteborg

Lilla Edet pappersbruk

Lilla Edet pappersbruk

LNG gasanläggningar

LNG gasanläggningar

hemlink