Gasmontage
rasterlinjer1a

Gasmontage AB || Arendalsvägen 27 || 434 39 Kungsbacka || Tel 0300-171 78 || e-post gasmontageab@hotmail.com

Auktorisation och behörighet

För hantering av energigas över en viss mängd krävs tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). För distributionsföretag finns en möjlighet till att ersätta tillstånd med andra särskilda krav och därmed  behöver inte tillstånd sökas för varje enskild kundanläggning inom distributionsnäten (upp till fyra bar). I gengäld ställs det höga krav på distributionsföretagen. Distributörens ansvar sträcker sig ”fram till lågan”. Sedan tar användaren vid.

Ett av kraven är att man följer reglerna i Energigasnormen (EGN), som har sammanställts i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

EGN ställer krav på auktorisation och behörighet. För att installera en gasapparat inom distributionsnätet måste installationsföretaget vara auktoriserat, och därmed ha en behörig installationsledare som ansvarar för att arbetet blir korrekt utfört och att det blir anmält till distributionsföretaget. Svetsare skall vara certifierade. För svetsare av gasrör av plast har Energigas Sverige ett särskilt system för certifiering. Kontroll av nyinstallationer, så väl som återkommande kontroll enligt EGN, skall utföras av behöriga besiktningsmän. För gasapparater som inte omfattas av gasapparatdirektivet (främst industribrännare av olika slag), utförs godkännande av behöriga systemgranskare i varje enskilt ärende.

Dokumentation

Auktorisation och behörighet för restaurang och storkök

Flaskinformation, gasolflaskor

Information om gasol

hemlink